Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Springbrættet

Springbrættet er et samværs- og aktivitetstilbud rettet mod voksne borgere med forskellige grader af nedsat kognitiv funktionsevne. Borgerne kan tillige have særlige problemer eller erhvervet hjerneskade. Der er også mulighed for beskyttet beskæftigelse i tilbuddet for samme målgruppe.

Læs om Springbrættet:

Lovgrundlag:

Springbrættets samværs- og aktivitetstilbud visiteres og bevilges efter Lov om Social Service § 104.

Der kan i særlige tilfælde søges dispensation for borgere der er fyldt 17 år.

Springbrættets tilbud om beskyttet beskæftigelse visiteres og bevilges efter Lov om Social Service § 103. Der er 16 fuldtidsarbejdspladser i Springbrættets lønnede del. Arbejdspladserne fordeler sig på både deltidsarbejdspladser (ml. 6-11 timer om ugen) og fuldtidsarbejdspladser (ml. 12 -20 timer om ugen), og arbejdsstedet indeholder flere funktioner og jobmuligheder.

Ved Bevilling udarbejder Myndighed en overordnet handleplan, jf. Servicelovens § 414,d er angiver indsatsmål for den hjælp og støtte, som pågældende borger og tilbuddets ansatte samarbejder om. I henhold hertil udarbejdes minimum én gang om året et opfølgningsskema og en status på indsatsen i det forgangne år.

I de tilfælde hvor borgeren selv kan deltage udarbejdes status og evaluering i et samarbejde mellem borger og medarbejder i form af afholdelse af en BUS (borger-udviklings-s-Samtale)

Målgruppe:

Springbrættets samværs- og aktivitetstilbud retter sig mod borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som er motiveret for og besidder ressourcer til at drage nytte af det sociale samvær samt den omsorg og støtte tilbuddet indeholder.

Der er således tale om borgere med udviklingshæmning, down syndrom, autismespetrumforstyrrelse, erhvervet hjerneskade og/eller særlige problemer. Borgernes funktionsniveau spænder bredt fra borgere med behov for Én til én støtte, til borgere, som på et væld af områder er selvhjulpne.

Springbrættet har indeholdt i tilbuddet et specialtilbud (Solen) til borgere med et lavt funktionsniveau, der har behov for særlig støtte.

Borgerne er enten hjemmeboende eller bor i botilbud, bofællesskaber og lignende.

Springbrættets tilbud om beskyttet beskæftigelse retter sig mod voksne borgere i alderen fra 18 - 65 år, der til trods for en kognitiv funktionsnedsættelse, har en rest erhvervsevne, som de ønsker at gøre brug af, om end de enten ikke er parate til eller ikke kan opnå/fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Personkredsen modtager normalt førtidspension.

 

 

Vi forventer, at borgeren deltager aktivt i den daglige drift, er mødestabil og kommer til tiden hver dag.

Derudover forventer vi:

  • at vedkommende er positiv og samarbejdsvillig samt deltager i planlagte medarbejder møder
  • at vedkommende bidrager til en åben og anerkendende kultur
  • at der gives besked ved fravær på grund af sygdom eller andet.

 

Åbningstider:

Springbrættet har følgende åbningstider:

Mandag - torsdag: kl. 9 - 15.00

Fredag: kl. 9-14.00

 

Kontakt

Springbrættet
Nordens Allé 33
9700 Brønderslev

Sinne Møller Bertelsen

Sinne Møller Bertelsen
Tlf.: 21 44 33 20
SINN@99454545.dk

Opdateret 9. november 2021