Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Tilbuddets formål og ydelser

Læs om Tilbuddets formål og ydelser:

 

​Samværs- og aktivitetstilbud:

Formålet med tilbuddet er, at borgerne får mulighed for:

 • At komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter i et rummeligt miljø,  med mulighed for at udfolde sig i samvær med andre og være en del af et socialt fællesskab
 • At vedligeholde eller udvikle personlige kompetencer samt mulighed for at skabe et netværk
 • At yde en indsats under hensyntagen til egne evner, interesser og ønsker, og dermed øge den enkeltes selvtillid, selvværd og livskvalitet.

På Springbrættet bliver du en del af et aktivt og alsidigt tilbud med et væld af aktiviteter og muligheder. 

Konkret er der følgende aktivitetsgrupper:

 • Servicegruppe (forefaldende og vedligeholdende arbejde på matriklen)
 • Kreativt værksted (diverse håndarbejde)
 • Billedværksted
 • Motion og bevægelse
 • Mindfullness og massage
 • Musik og sang
 • IT- og redaktionsarbejde (+ administrering af FB)
 • Køkkengruppe (Madlavning, bagning)

Grupperne varierer i deltagerantal under hensyntagen til indhold, formål og sociale samt faglige overvejelser.

 

I specialtilbuddet Solen arbejdes der med fokus på kommunikation (verbalt og nonverbalt), sanseintegration, sansestimulation og sociale kompetencer. Her er der også mulighed for at gå til ridning, svømning og benytte tilbuddets sanserum.

Som supplement til dagligdagens fastlagte program tager vi løbende på ture ud af huset (med fokus på såvel den gode oplevelse som lærings- og udviklingsperspektiver forbundet hermed).

Herudover afholder vi årstidsbestemte fester som julemarked, sommerfest, Halloween, påskefrokost, fastelavnsfest etc. - arrangementer, hvor nogle udelukkende er for tilbuddets borgere, mens andre også er med deltagelse fra familie/venner.

Hvert forår afvikler vi Springbræt-Festival, der er vores helt egen festival med mange hundrede deltagere i Rododendronparken. 

Royal Run i Rhododendronparken.


 

Beskyttet beskæftigelse:

Formålet er at tilbyde beskæftigelse til  unge/voksne borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, som har behov for beskyttede forhold på arbejdspladsen.

Målsætningen er at give borgeren mulighed for at opøve, vedligeholde og udvikle praktiske og sociale kompetencer, samtidig med at borgeren - igennem et meningsfyldt og nyttigt arbejde - styrker og eventuelt videreudvikler egne arbejdsevner.

Måler på længere sigt er også, at borgeren måske bliver i stand til at komme ud på arbejdsmarkedet, f.eks. i job med løntilskud i en privat eller offentlig virksomhed.

 

Fysiske rammer og tilgængelighed:

Springbrættet er beliggende i en et-plans bygning ikke så langt fra centrum og offentlig transport. Huset har et bebygget areal på 1.134 m2.

Huset er indrettet under hensyntagen til borgere der benytter kørestol eller andre ganghjælpemidler. Eksempelvis forefindes der bad- og toiletforhold med loftlift og plads til øvrige hjælpemidler.

Springbrættet har en dejlig have med blandt andet drivhus, bålplads, pavillon, frugttræer og -buske  samt togtårn og diverse sansestimulatoriske gynger. Herunder råder tilbuddet over tre busser, flere cykler og parallelcykler.

Tilbuddet er beliggende forholdsvis centralt i Brønderslev by og gåafstand til offentlig transport og indkøbsafdelinger. Tillige har vi stor fornøjelse af byens Rhododendronpark, der benyttes til gå- og cykelture, udflugter og vores egne årlige Springbræt-Festival. 


Opdateret 16. december 2020