Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Det Blå Hus

Det Blå Hus er et socialpsykiatrisk tilbud for borgere med sindslidelse i Brønderslev Kommune, og er beliggende i en etplans bygning på Fasanvej 10 i Brønderslev.

Læs om Det Blå Hus:

Lovgrundlag:

Værestedet Det Blå Hus er et socialpsykiatrisk uvisiteret tilbud, jf. Servicelovens § 104, hvilket betyder at borgerne frit -  uden henvisning fra myndighed - kan benytte tilbuddet.

Der arbejdes i værestedet ikke med skriftlig dokumentation eller registrering i relation til borgerne.

Tilbud om beskyttet beskæftigelse i Det Blå Hus retter sig mod voksne borgere (fra 18-65 år) med en sindslidelse eller en psykosocial problemstilling.

Der er 35 fuldtidsarbejdspladser i den beskyttede beskæftigelse, som fordeler sig med 10 pladser i Bageriet og 25 pladser i pakkeriet. sidstnævnte rummer, udover forskellige arbejdsopgaver for erhvervsdrivende, også et skilteværksted, praktiske opgaver på tilbuddets udearealer samt madlavning i tilbuddets værested.

Arbejdspladserne fordeler sig på både deltidsarbejdspladser (ml. 6-11 timer om ugen) og fuldtidsarbejdspladser (ml. 12-20 timer om ugen).

Tilbuddet bevilges efter Lov om Social Service § 103

Her er tillige mulighed for at etablere praktik- og ressourceforløb for unge udfordret af angstproblematikker, social fobi og lignende, med det formål at (gen)etablere deres evne til at mestre en fremtidig dagligdag indeholdt uddannelse eller arbejder på normale vilkår. Dette tilbud bevilges efter Lov om Aktiv Beskæftigelse.

Ved bevilling udarbejder Myndighed en overordnet handleplan, jf. Servicelovens § 141, der angiver indsatsmål for den hjælp og støtte samt udvikling, som pågældende borger og tilbuddets ansatte samarbejder om, I henhold hertil udarbejdes der minimum én gang årligt et opfølgningsskema og en status på indsatsen i det forgangne år.

Herudover afholdes der efter 3 måneder i tilbuddet en forventningsafstemnings-samtale, ligesom der afvikles årlige Medarbejder-Udviklings-Samtaler.

Målgruppen:

Tilbuddet retter sig  mod voksne borgere (fra 18 år og op), der - diagnosticeret eller ej - relaterer sig til psykiatriområdet.

Der kan således være tale om borgere med diagnoser som eksempelvis skizofreni, bipolare eller unipolare affektive lidelser, borderline, angst, fobier etc. samt psykisk sårbare borgere med sociale problemstillinger, der ikke har et udtalt og ikke kontrolleret misbrug af rusmidler. For sidstnævnte henvises til Kommunens Rusmiddelcenter.

Det er en forudsætning, at borgerne selvstændigt kan mestre at transporter sig til og fra tilbuddet.

Åbningstider

Mandag - torsdag: Kl. 9-16

Fredag: Kl. 9-21

Tirsdag er der Ungegruppe: Kl. 16-20

 

Kontakt

Det Blå Hus
Fasanvej 10
9700 Brønderslev

Sinne Møller Bertelsen

Sinne Møller Bertelsen
Tlf.: 21 44 33 20
SINN@99454545.dk

Opdateret 9. november 2021