Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Hedebo - Flextilbud

Hedebos flextilbud er et tilbud efter Servicelovens §107

​Læs om:

Praktiske oplysninger:

Hedebos flexplads er et midlertidigt tilbud om akutophold, aflastning og afklaring til voksne borgere med betydelig psykisk funktionsnedsættelse. Et ophold kan være akut såvel som planlagt og kan have varierende længde.

Under opholdet kan der arbejdes med enten én eller flere af nedenstående punkter:

Akutophold er et tilbud om ophold i 1 - 3 døgn, hvor der gives mulighed for kontakt i trygge omgivelser. Tilbuddet er flexibelt, således at en borger kan gøre brug af akutstuen i det tidsrum, den pågældende har behov for det hen over døgnet, evt. kun aften/nat.

Aflastning er et midlertidigt tilbud, som kan gives, indtil borgeren igen kan mestre egen livssituation. Der kan gives støtte til lettere såvel som gennemgribende behov i form af fx praktisk bistand, støtte til strukturering af hverdag, håndtering af medicin og økonomi, støtte til social kontakt m.v.

Afklaring er et tilbud om at klarlægge den enkelte borgers ressourcer, barrierer og udviklingsmuligheder.

Formålet med et ophold i Hedebos flextilbud drøftes med den visiterende myndighed, og der tages udgangspunkt i den konkrete udfordring

 

 

​Målgruppe:

Målgruppen er borgere over 18 år, som har brug for en aktuel omsorgspræget, aflastende eller afklarende indsats.

Der kan være tale om borgere, for hvem et ophold i Hedebos flextilbud kan værre med til at forebygge sygehusindlæggelse såvel som mere indgribende, sociale indsatser.

Der kan også være tale om borgere i målgruppen, som på grund af ydre omstændigheder kortvarigt ikke kan opholde sig i egen bolig.

Der skal være tale om en tilstand, hvor der ikke er behandlingskindikation for indlæggelse på psykiatrisk eller somatisk afdeling.

Eftersom der er tale om flexpladser, kan tilbuddet spænde vidt.

Indtagelse af rusmidler under opholdet er ikke tilladt. 

   

​Fysiske rammer:

Flextilbuddet er placeret i lejligheder på Hedebo - et socialpsykiatrisk botilbud i Brønderslev.

Hedebo er opført i 1976 som en bygning i ét plan, centralt begligende i skole og institutionsområde.

Der er 36 lejligheder på Hedebo, som alle er 22 kvm.

En lejlighed indeholder entre med skabe, stue, evt. tekøkken og badeværelse med bruser.

Der er mulighed for fællesantenne og internetforbindelse.

Lejlighederne er inddelt i 4 grupper. I hver gruppe er der køkken/alrum og TV.

Der er fælles opholdsstue, vaskefaciliteter og motionsrum.

Der er gode tog- og busforbindelser.


 
 

 

 

 

Kontakt

Hedebo - Flextilbud

Vestmanna Alle 8
9700 Brønderslev

Tlf.nr. 9945 5020

Kathe Riis Johansen

Kathe Riis Johansen
Tlf.nr. 99455924
KRII@99454545.dk

 

 

 

Opdateret 9. juni 2022