Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Socialpædagogisk støtte

Den socialpædagogiske støtte er et tilbud for udsatte borgere over 18 år med kognitivt, fysisk, psykisk og/eller socialt nedsat funktionsniveau, som bor i eget hjem i Brønderslev Kommune.
Tilbuddet bevilges efter lov om Social Service § 85.

Læs om Socialpædagogisk støtte:

​Praktiske oplysninger:

Formålet med Socialpædagogisk Støtte er at forebygge borgernes behov for hjælp samt støtte borgere, der har brug for hjælp.

Det er altid et formål at understøtte en udvikling eller vedligeholdelse af borgers funktionsniveau, herunder at borger

  • selv tager ansvar, træffer valg og tager beslutninger om eget liv
  • ·opnår en aktiv, selvstændig og meningsfuld tilværelse med mindst mulig afhængighed af offentlige instanser
  • udvikler nødvendige færdigheder til at mestre en aktiv, selvstændig og meningsfuld tilværelse i egen bolig
  • inkluderes i det øvrige samfundsliv vedrørende f.eks. beskæftigelse, uddannelse, sociale netværk, fritidsinteresser og kulturliv.

 

Målgruppe:

Tilbuddet retter sig mod borgere over 18 år med betydeligt nedsat fysisk, psykisk eller socialt funktionsniveau.

Borgeren skal være motiveret for og evne at samarbejde om udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder med udgangspunkt i det indsatsformål og de indsatsmål, som myndigheds bevilling foreskriver. 


 

Fysiske rammer:

Hvis borger har ressourcer til det, og det i øvrigt er forligeligt med indsatsmålene, skal støtten ud fra en inklusionstankegang udmøntes andre steder end i hjemmet, f.eks. på uvisiterede væresteder eller i støttepersoners kontor, Vestmanna Alle 8, 9700  Brønderslev eller i Rådhusgade 5, 9330  Dronninglund.

Ligeledes kan hele eller dele af støtten udmøntes som Online Støtte og/eller opfølgende telefonsamtaler, såfremt borger har tablet, PC eller telefon, som muliggør dette:

Støtten kan også udmøntes som gruppestøtte for således at understøtte borgers sociale kompetencer.

Kontakt

Socialpædagogisk støtte

Vestmanna Alle 8
9700 Brønderslev

Inger Thorup Jensen
Tlf.: 5087 5248
Inger.Thorup.Jensen@99454545.dk


Opdateret 9. februar 2021