Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Dagtilbud

For mange mennesker er kvalitet og indhold i livet forbundet med at have et arbejde, faste aktiviteter, eller bare at møde andre i hverdagen.

Læs om dagtilbud

Hvad er et dagtilbud?

I Brønderslev Kommune kan du som borger med handicap eller en sindslidelse få forskellige tilbud om aktiviteter i hverdagen. Det kan eksempelvis være:

  • beskyttet beskæftigelse
  • aktivitets- og samværstilbud
  • generelle fritidstilbud
  • uddannelse og job med løntilskud

Borgerne/Målgruppen

Alle borgere med handicap har ret til at søge om et dagtilbud. Modtager du social pension, skal du henvende dig til Bevillingsenheden Voksen Handicap. Har du andet forsørgelsesgrundlag end pension skal du kontakte din rådgiver f.eks. i Jobcentret.

Hvordan får jeg et dagtilbud?

Visiteret dagtilbud

Får du pension og skal have et dagtilbud, skal du have dagtilbuddet bevilget fra Visitationen - se kontaktoplysninger i højre side.

Har du et andet forsørgelsesgrundlag end pension, kontanthjælp eller lignende, skal du kontakte din sagsbehandler, eksempelvis i Jobcentret.

Du kan se, om du er berettiget til et dagtilbud ved at læse kvalitetsstandarderne (nyt vindue):

               § 103 Beskyttet beskæftigelse

               § 104 Aktivitets- og samværstilbud - visiteret dagtilbud

               § 104 Aktivitets- og samværstilbud - uvisiteret dagtilbud

Dagtilbud til personer med udviklingshæmning

I Brønderslev Kommune er der følgende dagtilbud til personer med udviklingshæmning (nyt vindue):

Produktionsvirksomheden Springbrættet

Aktivitets- og samværstilbuddet Springbrættet

Klub Springbrættet - uvisiteret tilbud

Dagtilbud til personer med Psykiatriske preoblemstillinger

I Brønderslev Kommune er der følgende dagtilbud til personer med psykiatriske problemstillinger (nyt vindue):

Værestedet Det Blå Hus

Beskyttet beskæftigelse Det Blå Hus

Hvis du vil klage

Du har mulighed for at klage over en afgørelse, som du eller dine pårørende ikke er enige i.

Kontakt

Opdateret 22. oktober 2021