Skip til hoved indholdet

Nordstjernen er beliggende i den nordlige udkant af Brønderslev by tæt ved dagtilbud og dagligvarebutikker samt i gå afstand til byen og banegården.

Læs om Nordstjernen

Nordstjernen er bygget i 2008 og indeholder 30 lejligehder. Lejlighederne er fordelt i 5 levegrupper. De 5 levegrupper er fordelt med 5-8 lejligheder i hver gruppe.

Der er adgang til et større fælleshus, som primært benyttes i forbindelse med aktiviteter.

Udearealerne er anlagt, så man kan komme omkring i kørestol.

Der går bybus i nærheden af botilbuddet, og i området er der gode muligheder for gå- og cykelture. 

Målgruppen er voksne med vidtgående varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Tilbuddet retter sig mod borgere, der har behov for omfattende hjælp til alle gøremål og/eller har behov for socialpædagogisk bistand, omsorg og service.

Alle boliger er handicapvenligt indrettet. Der er 6 to-værelses lejligheder, de øvrige er ét-værelses. Der er muligehd for loftlift i lejlighederne.

I ét-værelseslejlighederne er der mulighed for skabsopdeling af rummet. Der er stort badeværelse, lille tekøken og en lille terasse til hver.

To-værelseslejlighederne er med separat soverum, stort badeværelse, tekøkken og terasse.

Hver levegruppe har fælles opholdsstue, køkken og terasse.

Der er adgang til et hyggeligt fællesrum, som kan bebyttes af alle borgere i levegruppen.

Læs også om

Aktiviteter

Aktiviteter, der tilbydes til borgerne, er individuelt tilrettelagt efter interesse og behov. Med afsæt i borgernes funktionsnedsættelse tilbydes aktiviteter som gruppeaktivitet eller 1:1-aktiviteter. Aktiviteterne er fritids- og lysbetonede aktiviteter. Disse kan blandt andet være gåture, cykelture, ture i vores bus, samvær i borgers lejlighed mv.

I det daglige samarbejde med borgerne forefindes aktiviteter, der understøtter borgernes deltagelse, med fokus på at borgerne er aktør i eget liv.

Vi arrangerer løbende fælles sociale arrangementer for borgerne, med inddragelse af årstiderne, fx aftner med musik og dans, spillearrangementer, fastelavnsfest, påskefrokost, Luciaoptog, småkagebagning m.m.

Aktiviteter i helhedstilbuddet

Indholdet i samværs- og aktivitetsdelen i helhedstilbuddet er tilrettelagt ud fra individuelle ønsker og behov, samt hvad der vurderes, at den enkelte har det bedste udbytte af. Vi tilbyder fællesaktiviteter for borgerne og individuelt i huset, nærmiljøet samt udenfor byen.

Aktiviteterne er meget forskellige og tager bl.a. udgangspunkt i både kreativitet, fysisk udfoldelse og socialt samvær.

Der er kontinuerligt ugentlige fastlagte aktiviteter, fx:

 • Musikaftner
 • Bowling
 • Ridefys
 • Svømning

Særlige arrangementer

Hvert år bliver der afholdt sommerfest og julefest.

Borgerne tilbydes hvert år at komme på koloni. Dette er tilrettelagt i forhold til den enkeltes ønsker og behov.

Hvert år er der mulighed for at tage på Festival, fx Høstfestival i Hammer Bakker.

Hvert år arrangeres der SJOV SUNDHED - en dag hvor der er forskellige sjove og sunde aktiviteter, fx mad over bål, dansesnor, wellness.

 • Kaffemik:
  Der er kaffemik for borgere og pårørende, der har lyst, ca. 4 gange årligt (altid fredage kl. 15.00). Formålet er, at pårørende kan mødes og snakke med andre pårørende.
 • Småkagebagning:
  Hvert år i slutningen af november bages der julesmåkager. Her kan man som pårørende deltage, hvis man har lyst.
 • Luciaoptog:
  Hvert år i december er der Luciaoptog på Norstjernen. Her er der også mulighed for at pårørende kan deltage.

Bus

Nordstjernen råder pt. over 3 busser til kørsel med borgerne.

Kørsel i forbindelse med helhedstilbuddet har 1. prioritet. Er der ledige busser, kan de bruges til andre formål.

Boligerne udlejes af Boligselskabet Fredensbo, hvortil husleje betales.

Der betales indskud ved indflytning. Vand, el og varme betales efter forbrug.

Borger kan søge om boligydelse, varmehjælp og lån til betaling af indskud.

Der betales for kost efter Brønderslev Kommunes takster. 

Der er mulighed for tilkøb af:

 • Tøjvask
 • Apecialtandpleje
 • Vinduespolering

Alle udgifter til leveomkostninger betales af borgeren.

Medarbejdergruppen har en pædagogfaglig baggrund.

Aktuelt består medarbejdergruppen primært af pædagoger, da de leverede ydelser først og fremmest har et pædagogfagligt indhold. Derudover er der mulighed for samarbejde med områdets sygeplejerske i forhold til de sundhedsfaglige opgaver.

Med hensyn af varetagelse af pædagogiske og praktiske opgaver i forhold til den enkelte borger, arbejdes der i teams omkring borgeren.

På Nordstjernen er vi overbeviste om, at ethvert menneske er enestående og værdifuldt med sin egen unikke indre referenceramme.

Vi arbejder udfra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv.

I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vi er overbevidste om, at ethvert menneske er enestående og værdifuldt med sin egen unikke indre referenceramme. Vi tror på, det er muligt at opstille det optimale udviklingsrum, hvor der er et ligeværdigt, trygt og tillidsfuldt samspil. Ved at fokusere på den enkeltes ressourcer og kvaliteter er det vores håb, at det er mennesket bag handicappet, der har betydning. Vi tror, at alle kan udvikle sig, og at dette skal ske i en rar tryg atmosfære.

Vi hjælper den enkelte med at leve det liv, som han/hun finder livskvalitet i og mening med. Vi arbejder ud fra værdierne i Brønderslev Kommune som er Modig, Nysgerrig og Fællesskabende.

"På Handicap- og psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet".

Visitering til botilbuddet sker gennem Visitationen, ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Rådhusgade  5
9330  Dronninglund
Telefon:  99 45 44 21

Telefontid:
Alle hverdage kl. 08.00 - 09.00

Telefonvagt:
Mandag - torsdag kl. 10.00-14.00
Fredag kl. 10.00 - 13.30

Der gives altid et skiftligt svar/afgørelse på ansøgningen. Ved bevilling udarbejdes der altid en overordnet plan i forhold til den samlede hjælp, der ydes i henhold til Serviceloven.

I forhold til din ansøgning henvises du til din hjemkommune, som træffer afgørelse ud fra en behovsvurdering.

Vi får tilsyn af:

 • Socialtilsyn Nord
 • Arbejdstilsynet
 • Fødevarestyrelsen
 • Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs servicedeklarationen for Botilbuddet Nordstjernen

Har du lyst til at blive frivillig eller høre mere om os og vores muligheder for samarbejde, så kontakt os.

Nordstjernen 
Nordens Allé 72-74
9700 Brønderslev

Rikke Thomasberg 
Telefon: 99455243
E-mail: Rikke.Thomasberg@99454545.dk

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
bronderslev.dk Facebook
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback