Skip til hoved indholdet

Trampolinen

    Hjem Handicap Trampolinen

Trampolinen er et uvisiteret klubtilbud, der retter sig mod voksne borgere fra 18 år og op i Brønderslev Kommune med forskellige grader af nedsat fysiske og/eller kognitive funktionsevner. Borgerne kan tillige have særlige sociale problemer eller erhvervet hjerneskade.

Læs om Trampolinen

Trampolinen er et tilbud for voksne borgre fra 18 år og op med forskellige former for fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser. For at være i målgruppen til tilbuddet, skal man have betalingskommune i Brønderslev.

Der er tale om borgere med udviklingshæmning, Down syndrom, Autismespektrum tilstande, ADHD, erhvervet hjerneskade, psykisk sårbarhed og lignende forhold.

Borgerne skal være selvhjulpne for at benytte tilbuddet, med mindre de assisteres af en bostøttemedarbejder, en personlig hjælper, familiemedlemmer eller venner efter behov.

Borgeren skal også selv være i stand til at bruge transport til og fra tilbuddet.

Klub Trampolinens formål er at skabe en ramme omkring et mødested, hvor borgerne kan komme og nyde gavn af hinandens sociale samvær og forskellige former for aktiviteter og gøremål i tilbuddet og lokalområdet.

Ydelsen tilbydes efter Lov om social service § 104. Der arbejdes i tilbuddet ikke med skriftelig dokumentation eller registrering af borgerne.

Her er ingen krav om tilmelding, men der er bred mulighed for selv at gøre sin indflydelse gældende og komme med forslag, der kan medvirke til at skabe indholdet i klubben.

I Klubtilbuddet vil der være mulighed for at interagere med andre borgere og drage nytte af det sociale fællesskab, der etableres her. Der er fra medarbejderside fokus på at støtte borgerne i at etablere netværk, som borgerne også kan drage nytte af udenfor tilbuddets åbningstid.

Helt konkret kan indholdet i Trampolinen være spil af forskellig art, fællesspisning og ture ud af huset i fx biografen, svømmehallen, på Café, bowling eller andet. Her vil også være mulighed for at spille med i et band, varetage Caféopgaver som salg af sodavand eller noget helt andet.

Der afholdes Klubfest minimum én gang årligt, ligesom der afholdes julefrokost og påskefrokost samt vores helt egen Springbræt-Festival med eget band som årligt hoveddnavn.

Mulighederne er mange, og borgerne opfordres til at komme med ideer, ønsker og forslag.

Fysiske rammer og tilgængelighed

I Klubtilbudddet er der mulighed for at interagerer med andre borgere og drage enytte af det sociale fællesskab, der etableres her.

Trampolinen benytter de samme lokaler som Samværs- og aktivitetestilbuddet Springbrættet, og er beliggende i et ét-plans hus på 1.134 m2.

Huset er indrettet under hensyntagen til borgere, der benytter kørestol eller andre ganghjælpemidler.

Tilbuddet er omkranset af den dejlig have med blandt andet drivhus, bålplads, pavillion, frugttræer og -buske samt togtårn ofg diverse sansestimulatoriske gynger.

Tilbuddet er beliggende forholdsvis centralt i Brønderslev by og i gåafstand til offentlig transport- og indkøbsmuligheder. Vi har også stor fornøjelse af byens Rhododendronpark, der benyttes til gå- og cyeklture, udflugter og vores egen årlige Springbræt-Festival.

For takster henvises til Tilbudsportalen eller tilbuddets afdelingsleder.

Det er muligt at købe aftensmad tirsdag, torsdag og lørdag aften. Lørdag er der også tilbud om Brunch.

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af 9 fastansatte medarbejdere (repræsenteret ved begge køn) indenfor følgende faggrupper: Pædagoger, ergoterapeuter og en værkstedsassistent med håndværksmæssig baggrund.

Flere medarbejdere har efteruddannelse i neuropædagogik, kognitiv terapi, pædagogisk massage, mindfullness og tegn til tale.

Der er som udgangspunkt altid to medarbejdere på arbejde ad gangen i tilbuddet, ligesom der samarbejdes med flere frivillige.

Læs også om

På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er eksperter i eget liv.

Vi løser opgaverne "I samspil med borgerne", hvor vores fokus er på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet. Vi har i samarbejdet tillige fokus på at "gøre med borgeren" i stedet for at "gøre for borgeren".

Således arbejder vi udfra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borgerne i at være aktører og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgerne, tager vi udgangspounkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

I forlængelse heraf arbejder vi ud fra følgende tre værdier: Nysgerrig, Fællesskabende og Modig. Fundamentet for de tre værdier er, at vi har en organisation, der er præget af fagligt kompetente og professionelle medarbejdere. Værdierne er dermed et udtryk for, hvrodan vi i samspil med borgerne vil skabe nye muligheder og bedre løsninger.

Brugerindflydelse:

I Klub Trampolinen vægter vi brugerindflydelse højt og arbejder aktivt med at borgerne spiller ind i og tager del i de muligheder, vi har under gældende rammer.

Vi afholder Klubmøder cirka én gang i kvartalet eller efter beov, hvor dagligdagen i tilbuddet vendes, og hvor borgene kan komme med forslag, ideer og ønsker til indholdet i tilbuddet. Ved disse møder nedsættes der ofte mindre arbejdsgrupper med såvel borger- som medarbejderrepræsentanter, der arbejder med forskellige opgaver mellem møderne.

Vi får tilsyn af:

  • Socialtilsyn Nord
  • Arbejdstilsynet
  • Fødevarestyrelsen

Kontakt

Kontakt os
Trampolinen

Sinne Møller Bertelsen
Afdelingsleder

Nordens Allé 33
9700  Brønderslev

Tlf.: 9945 5920
SINN@99454545.dk

Socialpsykiatri og Rusmiddel

Anette Høgh Blach
Områdeleder

Tlf.: 9945 5054
ANEH@99454545.dk

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback