Skip til hoved indholdet

Broen - et socialpædagogisk tilbud til behandling af stoffer og alkohol.

Læs om Broen - et socialpædagogisk tilbud

Formålet med behandlignen er at støtte borgeren i en personlig udvikling, så han/hun kan få en tilværelse uden misbrug.

Der er fokus på at støtte borgeren i at være i stand til at fungere bedre på følgende livsområder:

  • Fastholdelse i behandligen, herunder aktiv deltagelse heri.
  • Forbedret fysisk og psykisk livskvalitet.
  • Forbedret social funktion, fx arbejde, netværk og bolig.
  • Stoppe kriminalitet.
  • Reduktion af samfundsbelastninger, fx spredning af misbrugsrelaterede infektioner, ulykker, uønskede graviditeter m.v.

Målgruppen er voksne borgere i Brønderslev kommune, dog fortrinsvis unge mellem 18-30 år, der har periodisk eller længerevarende problemer med rusmidler eller misbrug af medicin, der viser sig gennem fysiske, pykiske eller sociale problemer.

Der kan være tale om borgere med rusmiddelproblematikker, som har problemer med at mestre tilværelsen, både personligt og socialt på grund af rusmiddelproblematikken.

Broen ligger i lokaler tilknyttet Brønderslev Rusmiddelcenter, Jyllandsgade 5, 9700  Brønderslev, tæt på centrum og offentlig transport.

Lokalet er indrettet, så der er dagligstue med spisebord, hvor de fleste aktiviteter laves. Det er indrettet, så der i den ene ende er mulighed for at sidde og slappe af i sofaer, og i den anden er der spise-/aktivitetesbord.

Der er også et fuldt funktionelt køkken, hvor der i fællesskab kan tilberedes måltider.

Der er desuden kontorer, samt toiletfaciliteter.

Der er en stor have tilknyttet Rusmiddelcentret, der kan benyttes til udendørsaktiviteter.

Der vil, i det omfang der er mulighed for det, være en indledende, hvor man møder den medarbejder, der bliver ens kontaktperson. Den indledende, individuelle samtale med en kontaktperson er altid aftalt på forhånd.

Læs også om

Behandlingen er gratis.

Misbrugskonsuletner afgiver bevilling for en bestemt periode.

I tilbuddet er der en bred tværfaglig sammensætning af personale med socialfaglig baggrund og sundhedsfaglig baggrund.

På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorientert menneskesyn, hvor vi ser borgerne som komptente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgene, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på misbruget alene.

Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningdfuld hverdag for den enkelte.

Vores ramme for tilgangen til borgeren er ud fra "I samspil med borgeren", hvor vi i samarbejde med borgeren har fokus på at "gøre med borgeren" fremfor at "gøre for borgeren". Som en del af "I samspil medborger" arbejder vi sammen ud fra værdierne: Nysgerrig, Modig og Fællesskabende.

  • Nysgerrig: Vi er nysgerrige i forhold til at undersøge andre og  nye perspektiver og muligheder, og vi ønsker at løse opgaverne sammen med borgerne, Vi vil gå nye veje indenfor de givne rammer og ressourcer. Vi har en tilgang, der er løsningfokuseret og dialogorienteret.
  • Modig: Vi har fokus på udvikling, vækst og fremdrift. Vi tør tage chancer og gøre op med 0 fejlskulturen og vanetænkning. Vi har en tilgang, som er præget af kreative løsninger og udvidelse af mulighedsrummet.
  • Fællesskabende: Vi skal i høj grad inddrage borgeren (den enkelte) og borgerne (lokalsamfundet) og det tværfaglige fokus i opgaveløsningen. Vi har en tilgang, som er præget af et gensidigt engagement og medansvar.

Der skal visiteres til behandling. Der sker i Visitationen - Det Specialiserede Område eller i UngeCentret.

Der rettes telefonisk eller skiftlig henvendelse til:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Telefon: 99 45 44 21

Telefontid:
Hverdage, kl. 8.00 - 14.00

E-mail: det_specialiserede_område_misbrug@99454545.dk

UngeCentret
Telefon: 99 45 47 05

Telefontid:
Mandag - onsdag, kl. 8.00 - 15.00
Torsdag, kl. 8 .00 - 17.00
Fredag, kl. 8.00 - 14.00

Ved visitationen afklares om du er i målgruppen til behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter, og hvilken type behandling du vil få glæde af.

Ved bevilling udarbejdes der altid en overordnet plan i forhold til de mål, du sætter dig for din behandling. Denne plan vil lægge til grund for din videre behandling.

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
bronderslev.dk Facebook
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback