Skip til hoved indholdet

Individuel dagbehandling af stoffer og alkohol.

Læs om dagbehandling

Formålet med behandlingen er at støtte borgeren i en personlig udvikling, så han/hun kan få en tilværelse uden misbrug.

Der er fokus på at støtte borgeren i at være i stand til at fungerer bedre på følgende livsområder:

  • Behandlignen, herunder aktiv deltagelse her.
  • Stop eller reduktion af misbrug.
  • Forbedret fysisk og psykisk livskvalitet.
  • Forbedret social funktion, fx arbejde, netværk og bolig.
  • Stoppe kriminalitet.
  • Reduktion af samfundsbelastninger, fx spredning af misbrugsrelaterede infektioner, ulykker, uønskede graviditeter m.v.

Målgruppen er voksene borgere i Brønderslev Kommune, der har periodiske eller længerevarende problemer med rusmidler eller misbrug af medicin, der viser sig gennem fysiske, psykiske eller sociale problemer.

Der kan være tale om borgere med rusmiddelproblematikker, som har problemer med at mestre tilværelsen, både personligt og socialt på grund af rusmiddelproblematikken.

Behandlignen foregår i lokaler tilknyttet Brønderslev Rusmiddelcenter, Jyllandsgade 5, 9700  Brønderselv, der er i gåafstand fra Brønderslev centrum.

Der er offentlig transportmuligheder til stedet.

Læs også om

Behandlignen er gratis.

Misbrugskonsulenterne afgiver bevilling for en bestemt periode.

I tilbuddet er der bred tværfaglig sammensætning af personale med socialfaglig baggrund og sundhedsfaglig baggrund.

På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på misbruget alene.

Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livsituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vores ramme for tilgangen til borgeren er ud fra "I samspil med borgeren", hvor vi i samarbejde med borgeren har fokus på at "gøre med borgeren", fremfor at "gøre for borgeen". Som en del af "I samarbejde med borgeren" arbejder vi sammen ud fra værdierne: Nysgerrig, Modig og Fællesskabende.

  • Nysgerrig: Vi er nysgerrige i forhold til at undersøge andre og nye perspektiver og muligheder og vi ønsker at løse opgaverne sammen med borgerne, Vi vil gå nye veje indenfor de givne rammer og ressourcer. vi har en tilgang, der er løsningsfokuseret og dialogorienteret
  • Modig: Vi har fokus på udvikling, vækst og fremdrift. Vi tør tage chancer og gøre op med 0 fejlskulturen og vanetænkning. Vi har en tilgang, som er præget af kreative løsninger og udvidelse af mulighedsrummet.
  • Fællesskabende: Vi skal i høj grad inddrage borgeren (den enkelte), borgerne (lokalsamfundet) og det tværfaglige fokus i opgaveløsningen. Vi har en tilgang som er præget af et gensidigt engagement og medansvar.

Der skal visiteres til behandling. Der sker i Visitationen - Det Specialiserede Område eller i UngeCentret.

Der rettes telefonisk eller skiftlig henvendelse til:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Telefon: 99 45 44 21

Telefontid:
Hverdage, kl. 8.00 - 14.00

E-mail: det_specialiserede_område_misbrug@99454545.dk

UngeCentret
Telefon: 99 45 47 05

Telefontid:
Mandag - onsdag, kl. 8.00 - 15.00
Torsdag, kl. 8 .00 - 17.00
Fredag, kl. 8.00 - 14.00

Ved visitationen afklares om du er i målgruppen til behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter, og hvilken type behandling du vil få glæde af.

Ved bevilling udarbejdes der altid en overordnet plan i forhold til de mål, du sætter dig for din behandling. Denne plan vil lægge til grund for din videre behandling.

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
bronderslev.dk Facebook
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback