Skip til hoved indholdet

Intensiv dagbehandling af stoffer og alkohol.

Læs om intensiv dagbehandling

Formålet med behandlingen er at støtte borgeren i en personlig udvikling, så han/hun kan få en tilværelse uden misbrug.

Der er fokus på at støtte borgeren i at være i stand til af fungerer bedre på følgende områder:

  • Fastholdelse i behandlingen, herunder aktiv deltagelse heri.
  • Stop eller reduktion af misbrug.
  • Forbedret fysisk og psykisk livskvalitet.
  • Forbedret social funktion, fx arbejde, netværk og bolig.
  • Stoppe kriminalitet.
  • Reduktion af samfundsbelastninger, fx spredning af misbrugsrelaterede infektioner, ulykker, uønskede graviditeter m.v.

Målgruppen er voksne borgere i Brønderslev Kommune, dog fortrinsvis unge mellem 18-30 år, der har periodiske eller længerevarende problemer med rusmidler eller misbrug af medicin, der viser sig gennem fysiske, psykiske eller sociale problemer.

Der kan være tale om borgere med rusmiddelproblematikker, som har problemer med at mestre tilværelsen, både personligt og socialt på grund af rusmiddelproblematikken.

Målgruppen er fortrinsvis yngre borgere, der ud over rusmiddelproblematikken har andre udfordringer, såsom sociale, psykiske og arbejdsrelaterede udfordringer. Borgere der ikke har stor livserfaring i forhold til job, socialt netværk eller det at klare en hverdag selvstændigt.

Dert er gældende for alle, at der er potentiale for udvikling hen i mod en rusfri tilværelse.

Behandlignen foregår i lokaler tilknyttet Brønderslev Rusmiddelcenter, Jyllandsgade 5, 9700  Brønderslev, der er beliggende i gåafstand fra Brønderslev centrum.

Der er offentlige transportmuligehder til stedet.

Læs også om

Behandlingen er gratis.

Misbrugskonsulenter afgiver bevilling for en bestemt periode.

I tilbuddet er der en bred tværfaglig sammensætning af personale med socialfaglig baggrund og sundhedsfaglig baggrund.

På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne "I Samspil med borgerne", hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på misbruget alene.

Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kultuelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vores ramme for tilgangen til borgeren er ud fra " I samspil med borgeren", hvor vi i samarbejde med borgeren har fokus på at "gøre med borgerne" fremfor at " gøre for borgeren". Som en del af "I samspil med borgeren" arbejder vi ud fra værdierne: Nysgerrig, Modig og Fællesskabende.

  • Nysgerrig: Vi er nysgerrige i forhold til at undersøge andre og nye perspektiver og  muligheder, og vi ønsker at løse opgaverne sammen med borgerne. Vi vil gå nye veje indenfor de givne rammer og ressourcer. Vi har en tilgang, der er løsningsfokuseret og dialogorienteret.
  • Modig: Vi har fokus på udvikling, vækst og fremdrift. Vi tør tage chancer og gøre op med 0 fejlskulturen og vanetænkning. Vi har en tilgang, som er præget af kreative løsninger og udvidelse af mulighedsrummet.
  • Fællesskabende: Vi skal i høj grad inddrage borgeren (den enkelte), borgerne (lokalsamfundet) og det tværfaglige fokus i opgaveløsningen. Vi har en tilgang, som er præget af et gensidigt engagement og medansvar.

Der skal visiteres til behandling. Der sker i Visitationen - Det Specialiserede Område eller i UngeCentret.

Der rettes telefonisk eller skiftlig henvendelse til:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Telefon: 99 45 44 21

Telefontid:
Hverdage, kl. 8.00 - 14.00

E-mail: det_specialiserede_område_misbrug@99454545.dk

UngeCentret
Telefon: 99 45 47 05

Telefontid:
Mandag - onsdag, kl. 8.00 - 15.00
Torsdag, kl. 8 .00 - 17.00
Fredag, kl. 8.00 - 14.00

Ved visitationen afklares om du er i målgruppen til behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter, og hvilken type behandling du vil få glæde af.

Ved bevilling udarbejdes der altid en overordnet plan i forhold til de mål, du sætter dig for din behandling. Denne plan vil lægge til grund for din videre behandling.

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
bronderslev.dk Facebook
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback