Skip til hoved indholdet

Er du voksen og udviklingshæmmet, og vil du gerne bo i din egen lejlighed, hvor du kan få støtte og vejledning - samtidig med at du bor sammen med andre i et fællesskab?

Så har Brønderslev Kommune en vifte af tilbud til dig.

Læs om botilbud

I Brønderslev Kommune kan du - som borger med udviklingshæmning eller sindslidelse - søge om et botilbud, hvis du ikke er i stand til at bo for dig selv.

Et botilbud vil næsten altid omfatte individuelle hjem, som ligger samlet. Det vil typisk omfatte både din private bolig og fællesarealer, hvor du og de øvrige beboere kan bo.

Botilbuddene henvender sig til dig med udviklingshæmning eller sindslidelse.

Alle botilbuddene har tilknyttet personale, som hjælper efter behov.

For at du kan modtage et botilbud, skal du vurderes ud fra dine behov. Du er i målgruppen, hvis:

  • du er over 18 år
  • du har en betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
  • du har behov for omfattende hjælpe eller almindelig daglige funktioner
  • du har behov for pleje, omsorg og/eller behandling

Får du pension og skal have et botilbud, skal du have botilbuddet bevilget fra Visitationen.

Har du andet forsørgelsesgrundlag end pension (kontanthjælp eller lign.) skal du kontakte din sagsbehandler, eksempelvis i Jobcentret.

Du kan se, om du er berettiget til et visiteret dagtilbud ved at læse kvalitetesstandarderne for (nyt vindue):

 

I Brønderslev Kommune er der følgende botilbud til personer med udviklingshæmning:

  • Bofællesskaberne Brandur Alle
  • Botilbuddet Stenumgård
  • Botilbuddet Lundagervej
  • Botilbuddet Nordstjernen
  • Botilbuddet Sirius

 

I Brønderslev kommune er der følgende botilbud til personer med sindslidelse:

Botilbuddet Hedebo

Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej

Du har mulighed for at klage over en afgørelse, som du eller dine pårørende ikke er enig i.

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
bronderslev.dk Facebook
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback