Skip til hoved indholdet

For mange mennesker er kvalitet og indhold i livet forbundet med at have et arbejde, faste aktiviteter eller bare at møde andre i hverdagen.

Læs om dagtilbud

I Brønderslev kommune kan du som borger med handicap eller en sindslidelse får forskellige tilbud om aktiviteter i hverdagen. Den kan eksempelvis være:

  • beskyttet beskæftigelse
  • aktivitets- og samværstilbud
  • generelle fritidstilbud
  • uddannelse og job med løntilskud

Alle borgere med handicap har ret til at søge om et dagtilbud. Modtager du social pension, skal du henvende dig til Bevillingsenheden Voksen Handicap. Har du andet forsørgelsesgrundlag end pension skal du kontakte din rådgiver f.x. i Jobcentret.

 

Visiteret dagtilbud

Får du pension og skal have et dagtilbud, skal du have dagtilbuddet bevilget fra visitationen 

Har du et andet forsørgelsesgrundlag end pension, kontanthjælp eller lignende, skal du kontakte din sagsbehandler, eksempelvis i Jobcentret.

Du kan se, om du er berettiget til et dagtilbud ved at læse kvalitetesstandarderne.

I Brønderslev Kommune er der følgende dagtilbud til personer med udviklingshæmning:

Produktionsvirksomheden Springbrættet

Aktivitets- og samværstilbuddet Springbrættet

Klub Trampolinen - uvisiteret tilbud

I Brønderslev Kommune er der følgende dagtilbud til personer med psykiatriske problemstillinger:

Værestedet Det Blå Hus

Beskyttet beskæftigelse Det Blå Hus

Du har muligehd for at klage ove en afgørelse, som du eller dine pårørende ikke er enige i.

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
bronderslev.dk Facebook
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback