Skip til hoved indholdet

Støtte- og kontaktpersonsordningen er et tilbud til dig, der lever isoleret, og ønsker at have kontakt til andre og en at tale med.

Læs om støtte- og kontaktpersonsordningen

Støtte og kontaktpersonsordningen er et opsøgende tilbud til dig, der har en sindslidelse, et misbrug, lever isoleret eller på anden vis har det vanskeligt i hverdagen.

Ordningen er et tilbud, hvor du uforpligtende og anonymt kan henvende dig.

Formålet med ordningen er:

 • at styrke dine muligheder for at opnå og bevare kontakten til omverdenen
 • at støtte dig, så du kan deltage i kommunens andre tilbud
 • at støtte dig i at opnå en øget livskvalitet

Du kan blive en del af støtte- og kkontaktpersonsordnignen, hvis du:

 • er socialt udsat
 • er meget isoleret
 • har en sindslidelse, et alkohol- og/eller stofmisbrug eller har andre vanskeligeheder i hverdagen.

Får du pension og skal have et dagtilbud, skal du have dagtilbuddet bevilget fra Visititationen.

Har du et andet forsørgelsesgrundlag end pension, kontanthjælp eller lignende, skal du kontakte din sagsbehandler, eksempelvis i Jobcentret.

Du kan se, om du er berettiget til et dagtilbud ved at læse kvalitetsstandarderne.

Alle kan henvende sig direkte til støtte- og kontaktpersonerne, og tilbuddet kræver ingen visitation.

Henvendelser til støtte- og kontaktpersonerne kan komme fra familie, bekendte, naboer, boligforeninger, egen læge, politi, sagsmedarbejder eller andre.

Hvis du henvender dig på andres vegne, behøver du ikke at blive involveret mere i sagen.

Du har som udgangspunkt ret til at være anonym, og medarbejderne har tavshedspligt.

Du kan henvende dig til:

Marie Thomsen
Telefon 22 95 32 43
E-mail:  marie.thomsen@99454545.dk

Lone Kjærlund
Telefon: 41 32 32 94
E-mail:  lone.irene.kjaerlund@99454545.dk

Ved nye henvendelser reagere vi indenfor 3 hverdage.

Kontakten kan foregå i dit eget hjem, på væresterderne eller andre steder hvor du opholder dig og føler dig tryg. Alternativt kan kontakten ske pr. telefon.

Når kontakten er etableret, forsøger støtte- og kontaktpersonen i samarbejde med dig at iværksætte den støtte, som du har behov for.

Sammen planlægger vi tidspunkter og indhold - alt efter dine ønsker og behov.

Støtten kan fx være:

 • at styrke din mulighed for at opnå og bevare kontakt til omverdenen.
 • at tilbyde hjælp, der understøtter og styrker muligheden for, at du kan leve et liv på dine egne præmisser - med større personlig og social mestring.
 • via omsorg at minimere effekten af de belastende livsvilkår, der følger med, når man har en svær sindslidelse, et misbrug eller andre sociale problemer.
 • at tilbyde hjælp til at kontakte offentlige myndifgheder.
 • ledsagelse til sociale myndigheder, lægebesøg m.v.
 • støtte og motivation til eventuel behandling.
 • støtte og hjælp til, at du bliver i stand til at benytte samfundets øvrige muligheder og allerede etablerede tilbud.

Støtten ydes fortrinsvis på hverdage imellem kl. 08.00 - 17.00.

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
bronderslev.dk Facebook
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback