Skip til hoved indholdet

Anonym behandling SEL § 101a og SUL § 141

    Hjem Brønderslev Rusmiddelcenter Anonym behandling SEL § 101a og SUL § 141

Anonymitet sikres gennem hele behandlingsforløbet. Med anonymitet forstås, at en borger i målgruppen har mulighed for at henvende sig gennem en afklarende samtale og indgå i et behandlingsforløb uden at skulle identificere sig selv ved eksempelvis at angive fulde navn og cpr-nummer. Derudover indbefatter anonym behandling, at borgeren har mulighed for diskret adgang til behandling, så vedkommende ikke kan identificeres af eksempelvis arbejdsgiver, familiemedlemmer eller andre i lokalsamfundet.

Læs om anonym behandling SEL § 101a og SUL § 141

Målgruppen for anonym behandling i Rusmiddelcentret er borgere i alderen fra 18 år, der har et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende stoffer, der ønsker behandling samt hjælp til at håndtere deres misbrug.

Målgruppen er dog begrænset til borgere, som ikke har andre sociale og psykiske problemer. Målgruppen er derfor borgere, der har et overforbrug/misbrug af alkohol eller stoffer, men som ikke har andre væsentlige problematikker. Målgruppen skal desuden have en relativ tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Behandlingen er gratis.

Misbrugskonsulenter afgiver bevilling for en bestemt periode.

I tilbuddet er der en bred tværfaglig sammensætning af personale med socialfaglig baggrund og sundhedsfaglig baggrund.

Læs også om

På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne "I Samspil med borgerne", hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på misbruget alene.

Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kultuelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vores ramme for tilgangen til borgeren er ud fra " I samspil med borgeren", hvor vi i samarbejde med borgeren har fokus på at "gøre med borgerne" fremfor at " gøre for borgeren". Som en del af "I samspil med borgeren" arbejder vi ud fra værdierne: Nysgerrig, Modig og Fællesskabende.

  • Nysgerrig: Vi er nysgerrige i forhold til at undersøge andre og nye perspektiver og  muligheder, og vi ønsker at løse opgaverne sammen med borgerne. Vi vil gå nye veje indenfor de givne rammer og ressourcer. Vi har en tilgang, der er løsningsfokuseret og dialogorienteret.
  • Modig: Vi har fokus på udvikling, vækst og fremdrift. Vi tør tage chancer og gøre op med 0 fejlskulturen og vanetænkning. Vi har en tilgang, som er præget af kreative løsninger og udvidelse af mulighedsrummet.
  • Fællesskabende: Vi skal i høj grad inddrage borgeren (den enkelte), borgerne (lokalsamfundet) og det tværfaglige fokus i opgaveløsningen. Vi har en tilgang, som er præget af et gensidigt engagement og medansvar.

Der skal visiteres til behandling. Der sker i Visitationen - Det Specialiserede Område eller i UngeCentret.

Der rettes telefonisk eller skiftlig henvendelse til:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Telefon: 99 45 44 21

Telefontid:
Hverdage, kl. 8.00 - 14.00

E-mail: det_specialiserede_område_misbrug@99454545.dk

UngeCentret
Telefon: 99 45 47 05

Telefontid:
Mandag - onsdag, kl. 8.00 - 15.00
Torsdag, kl. 8 .00 - 17.00
Fredag, kl. 8.00 - 14.00

Ved visitationen afklares om du er i målgruppen til behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter, og hvilken type behandling du vil få glæde af.

Ved bevilling udarbejdes der altid en overordnet plan i forhold til de mål, du sætter dig for din behandling. Denne plan vil lægge til grund for din videre behandling.

Vi får tilsyn af:

Link åbner nyt vindue.

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback