Skip til hoved indholdet

Dagbehandling SEL § 101 og SUL § 141

    Hjem Brønderslev Rusmiddelcenter Dagbehandling SEL § 101 og SUL § 141

Individuel dagbehandling af stoffer og alkohol.

Behandlignen foregår i lokaler tilknyttet Brønderslev Rusmiddelcenter, Jyllandsgade 5, 9700  Brønderselv, der er i gåafstand fra Brønderslev centrum.

Der er offentlig transportmuligheder til stedet.

Læs om dagbehandling

Målgruppen for dagbehandling i Rusmiddelcentret er borgere fra 18 år og op, der har et problematisk forbrug af alkohol eller euforiserende og afhængighedsskabende stoffer, som ønsker behandling samt hjælp til at håndtere deres misbrug. Der kan være tale om borgere med rusmiddelproblematikker fysisk, psykisk eller socialt.

Dagbehandlingen består udelukkende af gruppebehandling. Fokus er borgerens individuelle behandlingsmålsætninger samt arbejdet med vedkommendes motivation og forandringspotentiale. Der er løbende indskrivning af nye borgere i gruppen, efter visiterende samtale med sagsbehandler. En gruppe mødes typisk fire gange om ugen á ca. 3 timers varighed.

Behandlignen er gratis.

Misbrugskonsulenterne afgiver bevilling for en bestemt periode.

I tilbuddet er der bred tværfaglig sammensætning af personale med socialfaglig baggrund og sundhedsfaglig baggrund.

Læs også om

På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på misbruget alene.

Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livsituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vores ramme for tilgangen til borgeren er ud fra "I samspil med borgeren", hvor vi i samarbejde med borgeren har fokus på at "gøre med borgeren", fremfor at "gøre for borgeen". Som en del af "I samarbejde med borgeren" arbejder vi sammen ud fra værdierne: Nysgerrig, Modig og Fællesskabende.

  • Nysgerrig: Vi er nysgerrige i forhold til at undersøge andre og nye perspektiver og muligheder og vi ønsker at løse opgaverne sammen med borgerne, Vi vil gå nye veje indenfor de givne rammer og ressourcer. vi har en tilgang, der er løsningsfokuseret og dialogorienteret
  • Modig: Vi har fokus på udvikling, vækst og fremdrift. Vi tør tage chancer og gøre op med 0 fejlskulturen og vanetænkning. Vi har en tilgang, som er præget af kreative løsninger og udvidelse af mulighedsrummet.
  • Fællesskabende: Vi skal i høj grad inddrage borgeren (den enkelte), borgerne (lokalsamfundet) og det tværfaglige fokus i opgaveløsningen. Vi har en tilgang som er præget af et gensidigt engagement og medansvar.

Der skal visiteres til behandling. Der sker i Visitationen - Det Specialiserede Område eller i UngeCentret.

Der rettes telefonisk eller skiftlig henvendelse til:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Telefon: 99 45 44 21

Telefontid:
Hverdage, kl. 8.00 - 14.00

E-mail: det_specialiserede_område_misbrug@99454545.dk

UngeCentret
Telefon: 99 45 47 05

Telefontid:
Mandag - onsdag, kl. 8.00 - 15.00
Torsdag, kl. 8 .00 - 17.00
Fredag, kl. 8.00 - 14.00

Ved visitationen afklares om du er i målgruppen til behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter, og hvilken type behandling du vil få glæde af.

Ved bevilling udarbejdes der altid en overordnet plan i forhold til de mål, du sætter dig for din behandling. Denne plan vil lægge til grund for din videre behandling.

Vi får tilsyn af:

Link åbner nyt vindue.

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback