Skip til hoved indholdet

Substitutionsbehandling SUL § 142

    Hjem Brønderslev Rusmiddelcenter Substitutionsbehandling SUL § 142

Den medicinske behandling har til formål at erstatte forbrug af illegale stoffer med lægelig behandling af afhængigheden. 


Den sociale behandlingsplan vil blive tilrettelagt af rusmiddelsbehandler i samarbejde med borgeren.

Indsatsen bevilliges til dig, der er afhængig af opioider, herunder heroin, morfin og lignende, og som ikke alene gennem ambulante eller døgnbehandlingstilbud kan opnå stoffrihed.

I Brønderslev Rusmiddelcenter har vi ansat en lægekonsulent, der står for den lægelige behandling, herunder:

  • Udarbejde medicinsk/lægefaglig udredning og vurdering, som er afgørende for, om du kan tilbydes medicinsk behandling.
  • Udarbejde en lægefaglig behandlingsplan senest 14 dage efter din henvendelse med ønske om lægelig behandling.


På baggrund af behandlingsplanen afgør lægekonsulenten hvilken medicin, du kan tilbydes behandling med samt hvilken dosis.

Lægekonsulenten afgør også, hvordan medicinen kan udleveres, herunder om indtagelsen skal overvåges, om du selv kan håndtere medicinen i eget hjem og om der kan udleveres medicin til flere dages forbrug.

Behandlingen er gratis.
Misbrugskonsulenter afgiver bevilling for en bestemt periode.

I tilbuddet er der en bred tværfaglig sammensætning af personale med socialfaglig baggrund og sundhedsfaglig baggrund.

Læs mere om

På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på misbruget alene.

Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livsituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vores ramme for tilgangen til borgeren er ud fra "I samspil med borgeren", hvor vi i samarbejde med borgeren har fokus på at "gøre med borgeren", fremfor at "gøre for borgeen". Som en del af "I samarbejde med borgeren" arbejder vi sammen ud fra værdierne: Nysgerrig, Modig og Fællesskabende.

  • Nysgerrig: Vi er nysgerrige i forhold til at undersøge andre og nye perspektiver og muligheder og vi ønsker at løse opgaverne sammen med borgerne, Vi vil gå nye veje indenfor de givne rammer og ressourcer. vi har en tilgang, der er løsningsfokuseret og dialogorienteret
  • Modig: Vi har fokus på udvikling, vækst og fremdrift. Vi tør tage chancer og gøre op med 0 fejlskulturen og vanetænkning. Vi har en tilgang, som er præget af kreative løsninger og udvidelse af mulighedsrummet.
  • Fællesskabende: Vi skal i høj grad inddrage borgeren (den enkelte), borgerne (lokalsamfundet) og det tværfaglige fokus i opgaveløsningen. Vi har en tilgang som er præget af et gensidigt engagement og medansvar.

Der skal visiteres til behandling. Der sker i Visitationen - Det Specialiserede Område eller i UngeCentret.

Der rettes telefonisk eller skiftlig henvendelse til:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Telefon: 99 45 44 21

Telefontid:
Hverdage, kl. 8.00 - 14.00

E-mail: det_specialiserede_område_misbrug@99454545.dk

UngeCentret
Telefon: 99 45 47 05

Telefontid:
Mandag - onsdag, kl. 8.00 - 15.00
Torsdag, kl. 8 .00 - 17.00
Fredag, kl. 8.00 - 14.00

Ved visitationen afklares om du er i målgruppen til behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter, og hvilken type behandling du vil få glæde af.

Ved bevilling udarbejdes der altid en overordnet plan i forhold til de mål, du sætter dig for din behandling. Denne plan vil lægge til grund for din videre behandling.

Vi får tilsyn af:

Link åbner nyt vindue.

  • Socialtilsyn Nord 
  • Arbejdstilsynet
  • Styrelsen for Patientsikkerhed
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback