Skip til hoved indholdet

Anonym telefonrådgivning

  Hjem Psykiatri Anonym telefonrådgivning

Anonym telefonrådgivning

Telefonen er åben alle ugens dage fra kl. 16:00-07:00.
Rådgivningstelefonens nr. er: 6091 5464

Læs om anonym telefonrådgivning

Målgruppen er borgere med fysiske, psykiske og/eller socialt nedsat funktionsniveau med behov for telefonisk kontakt til professionelle fagpersoner.

Formålet er, at den telefoniske kontakt kan være med til:

 • at hjælpe med afgræsning af problemstillinger.
 • at give råd og vejledning, eventuelt vejledning til at kontakte vagtlægen.
 • at skabe tryghed.

Telefonrådgivningen indeholder ikke behandlingsmæssigt ansvar eller hjemmebesøg.

Telefonrådgivningen varetages af medarbejdere, der er ansat på det socialpsykiatriske botilbud Hedebo.

Der er ingen udgifter forbundet med brugen af telefonrådgivningen.

Vi kan tilbyde en personlig uforpligtende samtale, hvor den enkelte selv afgør, hvad der skal tales om. Det kan være alt lige fra angst, misbrug og ensomhed til hverdagsproblemer.

Der er anonymitet.

Via samtalen kan vi medvirke til:

 • At hjælpe med afgrænsning af problemet.
 • At give råd og vejledning, eventuelt vejledning i at kontakte vagtlæge.
 • At skabe tryghed.

Medarbejderne har en pædagogisk eller social- og sundhedsfaglig baggrund og psykaitrisk erfaring.

Læs også om

På Handicap- og psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi kan i samspil med borgerne, undersøge nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet.

Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør i eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vores ramme for tilgangen til borgerne er ud fra "I samspil med borgeren", hvor vi i samarbejde med borgeren har fokus på at "gøre med borgeren" fremfor "gøre for borgeren". Som den del af "I samspil med borgeren" arbejder vi sammen ud fra værdierne: Nysgerrig, Modig og Fællesskabende.

 • Nysgerrig: Vi er nysgerige i forhold til at undersøge andre og nye perspektiver og muligheder, og vi ønsker at løse opgaverne sammen med borgerne, Vi vil gå nye veje indenfor de givne rammer og ressourcer. Vi har en tilgang, der er løsningsfokuseret og dialogorienteret.
 • Modig: Vi har fokus på udvikling, vækst og fremdrift. Vi tør tage chancer og gøre op med 0 fejlskulturen og vanetænkning. Vi har en tilgang, som er præget af kreative løsninger og udvidelse af mulighedsrummet.
 • Fællesskabende: Vi skal i høj grad inddrage borgeren (den enkelte), borgerne (lokalsamfudnet) og det tværfaglige fokus i opgave-løsningen. Vi har en tilgang, som er præget af et gensidigt engagement og medansvar.

Der er ingen visitation.

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback