Skip til hoved indholdet

Individuel behandling SEL § 101 og SUL § 141

  Hjem Brønderslev Rusmiddelcenter Individuel behandling SEL § 101 og SUL § 141

Kender du nogen eller har du selv problem med alkohol, stoffer eller overforbrug af medicin, så kan alle få gratis hjælp til behandling.

Behandlingen foregår i lokaler tilknyttet Brønderslev Rusmiddelcenter. Jyllandsgade 5, 9700  Brønderslev, der er beliggende i gåafstand fra Brønderslev centrum.
Der er mulighed for offentlig transport til stedet.

Læs om individuel behandling

Målgruppen for individuel behandling i Rusmiddelcentret er borgere fra 16 år, der har periodiske eller længerevarende problemer med rusmidler eller misbrug af medicin. 
Dette kan vise sig gennem fysiske, psykiske eller sociale problemer. Der kan også være tale om borgere, som på grund af et opstået overforbrug eller en eksistentiel livskrise har problemer med at mestre tilværelsen.

Indholdet af et individuelt behandlingsforløb planlægges med den enkelte borger herunder tidspunkt for samtaler, gensidige forventninger og lignende.

Varigheden vil løbende vil blive vurderet. 
Den primære behandling tilbyder individuelle samtaler. 
Efter endt primær behandling tilbydes opfølgende samtaler.

Der kan visiteres til:

 • Behandlingssamtaler
 • Stabiliserende samtaler
 • Afklarende samtaler
 • Motiverende samtaler
 • Efterbehandling
 • Psykoterapi
 • Pårørende samtaler

Behandlingen er gratis.

Misbrugskonsulenter afgiver bevilling for en bestemt periode.

Der er en gennemgående medarbejder tilknyttet det enkelte individuelle forløb.

Det er som udgangspunkt personale med en socialfaglig uddannelse med erfaring inden for misbrugsbehandling.

Læs mere om

På Handicap- og psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på misbruget alene.

Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vores ramme for tilgangen til borgeren er ud fra "I samspil med borgeren", hvor vi i samarbejde med borgeren har fokus på at "gøre med borgeren" fremfor at "gøre for borgeren". Som en del af "I samspil med borgeren" arbejder vi sammen ud fra værdierne: Nysgerrig, Modig og Fællesskabende.

 • Nysgerrig: Vi er nysgerrige i forhold til at undersøge andre og nye perspektiver og muligheder, og vi ønsker at løse opgaverne sammen med borgerne. Vi vil gå nye veje indenfor de givne rammer og ressourcer, Vi har en tilgang, der er løsningsfokuseret og dialogorienteret.
 • Modig: Vi har fokus på udvikling, vækst og fremdrift. Vi tør tage chancer og gøre op med 0 fejlskulturen og vanetænkning. Vi har en tilgang, som er præget af kreative løsninger og udvidelse af mulighedsrummet.
 • Fællesskabende: Vi skal i høj grad inddrage borgeren (den enkelte), borgerne (lokalsamfundet) og det tværfaglige fokus i opgaveløsningen. Vi har en tilgang, som er præget af et gensidigt engagement og medansvar,

Der skal visiteres til behandling. Der sker i Visitationen - Det Specialiserede Område eller i UngeCentret.

Der rettes telefonisk eller skiftlig henvendelse til:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Telefon: 99 45 44 21

Telefontid:
Hverdage, kl. 8.00 - 14.00

E-mail: det_specialiserede_område_misbrug@99454545.dk

UngeCentret
Telefon: 99 45 47 05

Telefontid:
Mandag - onsdag, kl. 8.00 - 15.00
Torsdag, kl. 8 .00 - 17.00
Fredag, kl. 8.00 - 14.00

Ved visitationen afklares om du er i målgruppen til behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter, og hvilken type behandling du vil få glæde af.

Ved bevilling udarbejdes der altid en overordnet plan i forhold til de mål, du sætter dig for din behandling. Denne plan vil lægge til grund for din videre behandling.

Vi får tilsyn af:

Link åbner nyt vindue.

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback