Skip til hoved indholdet

Hedebo

  Hjem Psykiatri Hedebo

Hedebo er opført i et plan i 1976 og er centralt beliggende i skole- og institutionsområde.

Læs om Hedebo

Målgruppen er borgere, der er fyldt 18 år med betydelig og væsentlig psykisk funktionsnedsættelse med svære psykiatriske problemstillinger, og har:

 • behov for et midlertidigt udviklingsforløb/træningstilbud (§ 107)
 • behov for et længerevarende udviklingsforløb/tilbud (§ 108)

Tilbuddet er målretet rehabiliteringstilbud med fokus på træning, udvikling, læring og mestring.

Vi arbejder ud fra en recovery-tankegang, hvor vi tror på, at man kan komme sig.

Yderligere arbejder vi med at udvikle teknikker til at kompenserer for eventuelt vigende færdigheder ud fra princippet om mindst indgribende indsats først.

Der tilbydes aktiviteter i grupper og individuelle forløb. Således værdsættes relationer, samarbejde og medbestemmelse højt.

Der er endvidere fokus på sundhed, mestring og trivsel gennem kost, krop, bevægelse og rygereduktion.

Vi kan bl.a. arbejde med:

 • at forbedre og vedligeholde borgernes sociale og personlige funktionsniveau samt udviklingsmuligheder.
 • at forbedre mulighederne for borgernes livsudfoldelse gennem kontakt, støtte og omsorg.
 • at forebygge.
 • at skabe struktur og overblik i hverdagen.
 • at etablere praktisk og personlig støtte, fx planlægge og træne rengøring, madlavning, indkøb, oprydning, tøjvask og daglig økonomi.
 • at opbygge og vedligeholde relationer til netværk og andre.
 • at hjælpe med at kontakte offentlige myndigehder.
 • at træne og udvikle færdigheder i forbindelse med afklaring af eventuel beskæftigelse.
 • at motivere, ledssage og støtte til at gå ind i og fastholde behandling.
 • at støtte borgeren i en sund livsstil og gode vaner.

Hedebo er et socialpsykiatrisk botilbud for borgere med betydelig og væsentlig psykisk funktionsnedsættelse, med svære psykiatriske problemstillinger.

Der er tale om en målrettet rehabiliterende indsats for at fremme trivsel og at komme sig.

Det midlertidige tilbud bevilges efter Lov om social service § 107.

Det længerevarende tilbud bevilges efter Lov om social service § 108.

Boliger

Der er 36 lejligheder på hver på 22 m2 og en akutstue.

En lejlighed indeholder stue, badeværlse med bruser og entré med skabe og tekøkken.

Der er mulighed for fællesantenne og internetforbindelse.

I hver gruppe er der køkken/alrum med TV.

Der er fælles opholdsstue, vaskefaciliteter og motionsrum.

Der er gode tog- og busforbindelser.

Opholdet betales af hjemkommunen.

Der vil dog være en egenbetaling på el, vand og varme. Denne egenbetaling udregnes af visiterende myndighed, udfra borgers økonomiske grundlag.

Der er på Hedebo en madordning, man kan være med i, så maden altid er sikret.

I tilbuddet er der en bred tværfaglig sammensætning af personale. Der er ansat pædagogisk, ergoterapeutisk og sundhedsfagligt personale.

Der er ligeledes social- og sundhedsassistentelever samt sygeplejerskestuderende tilknyttet tilbuddet.

Læs også om

På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet.

Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vores ramme for tilgangen til borgeren er ud fra "I samspil med borgeren", hvor vi i samarbejde med borgeren har fokus på at "gøre med borgeren" fremfor at "gøre for borgeren". Som en del af "I samspil med borgeren" arbejder vi sammen ud fra værdierne: Nysgerrig, Modig og Fællesskabende.

 • Nysgerrig: Vi er nysgerrige i forhold til at undersøge andre og nye perspektiver og muligheder, og vi ønsker at løse opgaverne sammen med borgerne. Vi vil gå nye veje indenfor de givne rammer og ressourcer. Vi har en tilgang, der er løsningsfokuseret og dialogorienteret.
 • Modig: Vi har fokus på udvikling, vækst og fremdrift. Vi tør tage chancer og gøre på med 0 fejlskulturen og vanetænkning. Vi har en tilgang, som er præget af kreative løsninger og udvidelse af mulighedsrummet.
 • Fællesskabende: Vi skal i høj grad inddrage borgeren (den enkelte), borgerne (lokalsamfundet), og det tværfaglige fokus i opgaveløsningen. Vi har en tilgang, som er præget af et gensidigt engagement og medansvar.

Vi arbejder udfra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgere, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vores ramme for tilgangen til borgeren er ud fra "I samspil med borgeren", hvor vi i samarbejde med borgeren har fokus på at "gøre med borgeren" fremfor at "gøre for borgeren". Som en del af "I samspil med borgeren" arbejder vi sammen ud fra værdierne: Nysgerrig, Modig og Fællesskabende.

 • Nysgerrig: Vi er nysgerrige i forhold til at undersøge andre og nye perspektiver og muligheder, og vi ønsker at løse opgaverne sammen med borgerne. Vi vil gå nye veje indenfor de givne rammer og ressourcer. Vi har en tilgang, der er løsningsfokuseret og dialogorienteret.
 • Modig: Vi har fokus på ufvikling, vækst og fremdrift. Vi tør tage chancer og gøre op med 0-fejlskulturen og vanetænkning Vi har en tilgang, som er præget af kreative løsninger og udvidelse af mulighedsrummet.
 • Fællesskabende: Vi skal i høj grad inddrage borgeren (den enkelte), borgerne (lokalsamfundet),  og det tværfaglige fokus i opgaveløsningen. Vi har en tilgang, som er præget af gensidigt engagement og medansvar.

Visitering sker gennem Visitationen, ved skriftlig eller telefonsik henvendelse til:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Rådhusgade 5
9300  Dronninglund
Telefon: 99 45 44 21

Telefontid:
Alle hverdage kl 08.00 - 09.00

Telefonvagt:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag kl. 10.00 - 13.30

Der gives altid et skriftligt svar/afgørelse på ansøgnignen.

Ved bevilling udarbejder Myndighed en overordnet handleplan efter SEL § 141 i forhold til den samlede hjælp.

Med udgangspunkt i handleplanen udarbejdes en pædagogisk plan. Denne plan er omdrejningspunktet for samarbejdet mellem borger, myndighed og medarbejder. Der udarbejdes status én gang årligt.

Visitering gennem UngeCentret sker ved henvendelse til:

UngeCenter Brønderslev
Maltvej 15
9700  Brønderslev
Telefon: 99 45 47 05
E-mail: Ungecenter@989454545.dk

Åbningstider:
Mandag - onsdag: kl. 08.30 - 14.30
Torsdag: kl. 08.30 - 16.30
Fredfag: kl. 08.30 - 13.00

Telefontider:
Mandag - onsdag kl. 08.00 - 15.00
Torsdag kl. 08.00 - 17.00
Fredag: kl. 08.00 - 14.00

Vi får tilsyn af:

Link åbner nyt vindue.

 • Socialtilsyn Nord (Tilbudsportalen)
 • Arbejdstilsynet
 • Fødevarestyrelsen
 • Styrelsen for patientsikkerhed

Kontakt

Kontakt os
Hedebo

Vakant
Afdelingsleder

Vestmanna Allé 8
9700  Brønderslev

Socialpsykiatri og Rusmiddel

Anette Høg Blach
Områdeleder

Tlf.: 9945 5054
ANEH@99454545.dk

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback