Skip til hoved indholdet

Botilbuddet er fra 2004 og ligger ca. 1,5 km fra Brønderslev centrum.

Læs om Brandur Allé 5

Brandur Allé ligger ca. 1,5 km fra Brønderslev centrum.

Huset er indrettet med 8 lejligheder, der er centreret omkring 2 fællesrum.

Udearealerne er anlagt, så man kan komme omkring i kørestol.

Der går bybus i nærheden af botilbuddet, og der er gode muligheder for gå- og cykelture i området.

Målgruppen er voksne med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Tilbuddet retter sig mod borgere, der har behov for socialpædagogisk bistand for at mestre tilværelsen personligt, kognitivt, praktisk og socialt.

Lejlighederne er 65 m2 med separat badeværelse, stue, tekøkken og soveværelse. Hver lejlighed har adgang til egen terassse.

Fællesrummene er adskilt af 10 meter gangareal med indgang til servicearealer.

Fællesrummene består af køkken, spiseafdeling, opholdsstue og bryggers/alrum.

Læs også om

Aktiviteter

Aktiviteterne er individuelt tilrettelagt efter borgernes interesser og behov. Aktiviteterne er fritids- og lystbetonede og er tilrettelagt ud fra individuelle ønsker og behov, samt hvad der i fællesskab vurderes, at den enkelte har det bedste udbytte af. Vi tilbyder aktiviteter fælles for borgerne og individuelt i huset, nærmiljøet samt udenfor byen. Aktiviteterne er meget forskellige og tager bl.a. udgangspunkt i både kreativitet, fysisk udfoldelse og socialt samvær.

Aktiviteterne kan blandt andet være gåture, cykelture, ture i vores bus, samvær i fællesrummene eller i den enkelte borgers lejlighed.

Brandur Allé 11 har 2 petanquebaner udenfor huset, som står til rådighed for borgerne.

I det daglige samarbejde med borgerne er der hverdagsaktiviteter, der undersøtter borgernes deltagelse med fokus på at borgerne er aktør i eget liv.

Vi arrangerer løbende fælles sociale arrangementer for borgerne, med inddragelse af årstiderne. Der kan nævnes aftener med musik og dans, spillearrangementer, Petanquespil, påskefrokost m.m.

I efteråret detager borgerne ugentligt i bowling og handicapidræt.

Særlige arrangementer:

Vi deltager årligt ved diverse arrangementer i nærmiljøet, fx Brønderslev marked, musikarrangementer i Rhododendronparken, lokale koncerter/festivals m.m.

Hvert år arrangeres der SJOV SUNDHED PÅ TVÆRS - en dag der er forskellige sjove og fysiske aktiviteter for alle borgene i Handicapområdet. Aktiviteterne denne dag kan fx være mad over bål, dansesnor, løb o gåture. cykelture, boldspil i hallen, dans, wellness, ballonspil m.m.

Bus

Borgerne på Brandur Allé har egen bus til kørsel med borgerne.

Bussen anvendes til ferieture, individuelle støttedage og øvrige formål.

Boligerne er almennyttige boliger, der udlejes af Boligselskabet Fredensbo, hvortil husleje betales.

Der betales indskud ved indflytning. Vand, el og varme betales efter forbrug.

Borger kan søge om boligydelse, varmehjælp og lån til indskud.

El samt øvrige faste udgifter betales separat.

Fælles udgifter til kost, aktiviteter og rengøringsartikler betales via pensionen.

Alle udgifter til leveomkostninger afholdes af borgeren.

Medarbejderne på botilbuddet kan i begrænset omfang være behjælpelig med at administrere økonomien for den enkelte borger.

Medarbejdergruppen er sammensat af medarbejdere med en pædagogfaglig baggrund.

Aktuelt består medarbejdergruppen primært af pædagoger, da de leverede ydelser først og fremmest har et pædagogfagligt indhold. Derudover er der mulighed for samarbejde med områdets sygeplejersker i forhold til de sundhedsfaglige opgaver.

Vi arbejder udfra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vi er overbeviste om, at ethvert menneske er enestående og værdifuldt med sin egen unikke referenceramme. Vi tror på, det er muligt at opstille det optimale udviklingsrum, hvor der er et ligeværdigt, trygt og tillidsfuldt samspil. Ved at fokuserer på den enkeltes ressourcer og kvaliteter er det vores håb, at det er mennesket bag handicappet, der har betydning. Vi tror at alle kan udvikle sig og dette skal ske i en rar tryg atmosfære.

Vi hjælper den enkelte med at leve det liv, som han/hun finder livskvalitet i og mening med. Vi arbejder udfra værdierne i Brønderslev Kommune som er Modig, Nysgerrig og Fællesskabende.

"På Handicap-og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorientert menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet".

Visitering til botilbudet sker gennem Visitationen, ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Rådhusgade 5
9330  Dronninglund
Telefon: 99 45 44 21

Telefontid:
Alle hverdage kl. 08.00 - 09.00

Telefonvagt:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag kl. 10.00 - 13.30

Der gives altid skriftligt svar/afgørelse på ansøgningen.

Ved bevilling udarbejdes der altid en overordnet plan i forhold til den samlede hjælp, der ydes i henhold til Serviceloven.

Vi får tilsyn af:

  • Socialtilsyn Nord
  • Arbejdstilsynet
  • Fødevarestyrelsen
  • Styrelsen for Patientsikkerhed

Har du lyst til at blive frivillig eller høre mere om os og vores muligheder for samarbejde, så kontakt os.

Brandur Allé 5
Brandur Allé 5
9700  Brønderslev
E-mail: CHOL@99454545.dk

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
bronderslev.dk Facebook
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback