Skip til hoved indholdet

Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej

  Hjem Psykiatri Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej

Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej er et botilbud for voksne med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner.

Læs om Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej

Målgruppen på Psykiatriområdet

Målgruppen er voksne i aldersgruppen 18-85 år med betydelig psykisk funktionsnedsættelse og med psykiatriske problemstillinger, fx skizofreni, bipolare lidelser, personlighedsforstyrrelser, dobbeltdiagnoser m.m.

Der kan være tale om voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, som har alvorlige problemer med at mestre tilværelsen, både personligt og socialt.

Målgruppen på Handicapområdet

Målgruppen er unge/voksne borgere med betydelig funktionsnedsættelse, som er sent udviklet både socialt, psykisk og følelesmæssigt.

Borgerne har behov for socialpædagogisk bistand for at mestre tilværelsen på det personlige, kognitive og sociale plan.

På begge områder gælder det, at målgruppen er borgere, der er udredt og afklaret i forhold til funktionsniveau.

Formålet med den personlige støtte er at give borgeren redskaber og kompetencer til at mestre hverdagen samt indgå i relationer og skabe socialt netværk.

Det ydes praktisk støtte i forhold til den målsætning, som er udarbejdet i den enkelte borgers indsatsplan.

Derudover tilbydes borgeren støtte til øvrige praktiske aktiviteter, som giver en meningsfyldt hverdag. Disse kan fx være at læse, forstå og handle på post, økonomi, indkøb, madlavning, rengøring, oprydning, tøjvask samt personlig hygiejne.

Der ydes også ledsagelse til læge, tandlæge, diverse speciallæger og behandlere og til selvvalgte aktiviteter - individuelt eller i grupper - alt efter behov.

Derudover tilbydes der støttende samtaler i forhold til at motiverer borgeren til at overholde aftaler og deltage i aktiviteter.

Oppgangsfællesskabet er fra 2010 og ligger i den nordlige del af Brønderslev i forholdsvis kort afstand fra centrum og med adgang til offentlig transport.

Boliger

Fælleskabet består af 5 ny-renoverede lejligheder i samme opgang.

Alle lejligheder er 2-værelses lejligheder, der inderholder entré, køkken, stue, værelse samt badeværelse med plads til egen vaskemaskine. Der er altan til alle lejligheder og tilhørende kælderværelse.

Der er fælles vaskeri i boligkomplekset, cykelparkering i kælderen samt elevator i opgangen.

Til lejemålene er der en fælles lejlighed, som kan benyttes af borgerne. Lejligheden er også personalets "base", og indeholder fælles stue, køkken samt personalekontor. I fælleslejligheden er der mulighed for samvær for alle borgere samt mulighed for diverse aktiviteter, fx madlaving, filmaftener og spil. Lejligheden er åben, når der er personale til stede.

Det er ikke tilladt at holde husdyr i lejlighederne.

Boligerne er almennyttige boliger, der udlejes af Boligselskabet PM, hvortil husleje betales.

Der betales indskud ved indflytning. Vand, el og varme betales efter forbrug.

Der kan søges om boligydelse, varmehjælp og lån til betaling af indskud.

Alle udgifter til leveomkostninger og aktiviteter afholdes af borgeren.

I tilbuddet er der en bred tværfaglig sammensætning af personale. Der er ansat pædagogisk, ergoterapeutisk og sundhedsfagligt personale.

I den socialpsykiatriske del af tilbuddet er der desuden tilknyttet social- og sundhedsassistentelever.

Læs også om

På Handicap- og Psykaitriområdet i Brønderslev Kommune arbedjer vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne om kompetente og ligeværdige medborgere, der er ekspert i eget liv. Vi  løser opgaverne "I samspil med borgerne", hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet.

Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør i eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, skaber en meningsfuld hverdag  for den enkelte.

Vores arbejde tager udgangspunkt i den overordnede strategi "I samspil med borgeren", hvor vi har fokus på at "gøre med borgeren" fremfor at "gøre for borgeren". I denne sammenhæng arbejder vi ud fra værdierne: Nysgerrig, Modig og Fællesskabende.

 • Nysgerrig: Vi undersøger nye muligheder når vi skal lave vores arbejde. Vi løser opgaverne sammen med borgerne. Vi fokuserer på løsninger og resultater.
 • Modig: Vi tør tage chancer. Vi gør op med 0-fejlskulturen. Vi løser vores opgaver kreativt.
 • Fællesskabende: Vi inddrager borgerne og civilsamfundet i at løse opgaven. Vi arbejder tværfagligt. Vi fokuserer på gensidigt engagement og fælles ansvar.

Vi arbejder udfra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgere, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vores ramme for tilgangen til borgeren er ud fra "I samspil med borgeren", hvor vi i samarbejde med borgeren har fokus på at "gøre med borgeren" fremfor at "gøre for borgeren". Som en del af "I samspil med borgeren" arbejder vi sammen ud fra værdierne: Nysgerrig, Modig og Fællesskabende.

 • Nysgerrig: Vi er nysgerrige i forhold til at undersøge andre og nye perspektiver og muligheder, og vi ønsker at løse opgaverne sammen med borgerne. Vi vil gå nye veje indenfor de givne rammer og ressourcer. Vi har en tilgang, der er løsningsfokuseret og dialogorienteret.
 • Modig: Vi har fokus på ufvikling, vækst og fremdrift. Vi tør tage chancer og gøre op med 0-fejlskulturen og vanetænkning Vi har en tilgang, som er præget af kreative løsninger og udvidelse af mulighedsrummet.
 • Fællesskabende: Vi skal i høj grad inddrage borgeren (den enkelte), borgerne (lokalsamfundet),  og det tværfaglige fokus i opgaveløsningen. Vi har en tilgang, som er præget af gensidigt engagement og medansvar.

Visitering til botilbuddet sker gennem Visitationen, ved skiftlig eller telefonisk henendelse til:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Rådhusgade 5
9330  Dronninglund
Telefon: 99 45 44 21

Telefontid:
Alle hverdage kl. 08.00 - 09.00
Telefonvagt: Mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag kl. 10.00 - 13.30

Der gives altid et skiftligt svar/afgørelse på ansøgningen.

Ved bevilling udarbejder Myndighd en overordnet handleplan efter SEL § 141 i forhold til den samlede hjælp.

Med udgangspunkt i handleplanen udarbejdes en pædagogisk plan. Denne plan er omdrejningspunktet for samarbejdet mellem borger, myndighed og medarbejder. Der udarbejdes status én gang årligt.

Visitering gennem UngeCentret sker ved henvendelse til:

UngeCenter Brønderslev
Maltvej 15
9700  Brønderslev
Telefon: 99 45 47 05
E-mail: Ungecenter@99454545.dk

Åbningstider:
Mandag - onssdag kl. 08.30 - 14.30
Torsdag kl. 08.30 - 16.30
Fredag kl. 08.30 - 13.00

Telefontider:
Mandag - onsdag kl. 08.00 - 16.00
Torsdag kl. 08.00 - 17.00
Fredag kl. 08.00 - 14.00

Vi får tilsyn af:

Link åbner nyt vindue.

 • Social Tilsyn Nord (Tilbudsportalen)
 • Arbejdstilsynet
 • Fødevarestyrelsen
 • Styrelsen for patientsikkerhed

Kontakt

Kontakt os
Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej

Tanja Mølgaard Møller
Afdelingsleder

Thorvaldsensvej 12 - 14
9700  Brønderslev

Tlf.: 9945 5034
TANM@99454545.dk 

Socialpsykiatri og Rusmiddel

Anette Høg Blach
Områdeleder

Tlf.: 9945 5054
ANEH@99454545.dk

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback