Skip til hoved indholdet

Råd og vejledning

    Hjem Psykiatri Råd og vejledning

Råd og vejledning.

Læs om råd og vejledning

Tilbuddet er målrettet borgere som ikke i forvejen modtager socialpædagogisk støtte.

Borgere som er over 18 år.

Borgere som ikke kan møde op i tilbuddet.

Tilbuddet om råd og vejledning er til dig, som er borger i Brønderslev kommune.

Tilbuddet har åbent to timer om ugen, tre forskellige steder i kommunen.

Den første time i åbningstiden er der åben vejledning i fællesskab med andre.

Den sidste timer af åbningstiden kan bookes til individuel råd og vejledning.

Råd og vejledning er et anonymt tilbud.

Det Blå Hus
Tirsdage kl. 15.00 - 17.00
Fasanvej 10
9700  Brønderslev
Telefon: 24 91 67 83

Trampolinen
Tirsdage kl. 05.00 - 17.00
Norden Allé 33
9700  Brønderslev
Telefon: 24 91 64 25

Sundhedscenter Øst, 2. sal
Torsdage kl. 14.00 - 16.00
Multebærvej 5
9330  Dronninglund
Telefon: 24 91 66 88

Det er muligt at ringe i den første time af åbningstiden, hvor du kan lave en aftale.

Læs også om

Du kan få hjælp til:

  • Læsning af breve
  • Overblik over din økonomi
  • Kendskab til tilbud og aktiviteter i lokalområdet
  • Styrkelse af dig netværk
  • Brug af PC, netbank og Mit-ID

Råd og vejledning er målrettet borgernes hverdagsproblemer med det formål at skabe afklaring af problemernes omfang samt hjælpe borgeren med de mest presserende problemstillinger her og nu. Der er således ikke tale om hverken behandling eller længerevarende samtaleforløb.

Du kan eksempelvis få støtte til at læse og forstå breve, støtte til forskellige muligheder til at få orden på din økonomi - herunder mulighed for at gå på netbank og e-boks på tilbuddets PC.

Du kan også få information om relevante, uvisiterede tilbud af socialt rehabiliterende karakter - herunder henvisning til klub- og værestedstilbud, frivillige organisationer, netværk m.m.

Ligeledes kan tilbuddet fungere som ind- og udslusning af kommunale tilbud.

Hvis du er i tvivl, hvorvidt tilbuddet retter sig mod dig og dine udfordringer, er du velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak med den professionelle støtteperson den første time af åbningstiden.

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback